PADI association

Пасажерски кораб Принц КАРОЛ I

На 10 Октомври 1941 г, около 11:50 ч , след напускането на пристанище Варна натоварен с мини Карол попада на мина и потъва за 13 мин, 2 мили от нос Галата. Мината е била част от загражденията положени от съветската подвоница Л-4 през месец Септевмри.